Запрошуємо на курси польської мови дітей, майбутніх абітурієнтів та дорослих!
Ukrainian English German Polish Russian

 ТОВ ЮНЕКО ГРУП

 уповноважений центр з організації та проведення державних сертифікаційних іспитів з польської мови 

Рішення Міністерства Науки і Вищої Освіти Польщі Nr 4/DWM/2021  

 

ВАРТІСТЬ СКЛАДЕННЯ ІСПИТУ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

         Виключно  після отримання підтвердження про реєстрацію, що буде надіслана на  емейл учасника іспиту (вказаний при заповнені онлайн формуляру) здійснюється оплата за іспит.
 • Вартість іспиту складає: 90 євро для дітей та молоді (14-17 років),150 єро для дорослих  (від 18 років).
 
 •  Вартість мита за отримання сертифікату складає 20 євро та здійснюється виключно після отримання повідомлення про успішно складений іспит.
Оплата здійснюється у гривневому еквіваленті за курсом продажу євро у “Приватбанку” на день такого перерахунку.

 Платіж здійснюється  за наступними реквізитами:

 • Отримувач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНЕКО ГРУП»
 • Код  ЄДРПОУ 38339459 
 • 43006, м. Луцьк, вул. Винниченка 65,оф.22
 • р/р  UA74 303440 00000 26005055503829
 • у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Волинська філія, МФО 303440

Для переказу за кордону (у євро). Здійснюється виключно особами, що є неризидентами України (тобто тими особами, що понад 180 днів у рік постійно перебувають на території Польщі чи іншої іноземної країни)

 • company Name: UNEKO GROUP LLC
 • company address: ul. Wynnyczenki 65,of 22, 43006 m. Lutsk,  Ukraine
 • аccount Number/IBAN Code: UA763034400000026008055502333
 • name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK” (1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE)
 • Bank SWIFT Code: PBANUA2X

У призначені платежу за іспит вказується:  ДСІ/ рівень іспиту/Прізвище та ім’я учасника іспиту*

*наприклад ДСІ/В2для молоді/Іванов Іван або ДСІ/В1 для дорослих Іванов Сергій

 У призначені платежу оплати за сертифікат вказується: Сертифікат/ рівень іспиту/Прізвище та ім’я учасника іспиту*

 *наприклад Сертифікат В2і/Іванов Іван або Сертифікат В1/Іванов Сергій

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!

 • У випадку не своєчасної чи неповної оплати вартості іспиту - Учасник вважається не зареєстрованим на здачу державного сертифікаційного іспиту з польської мови.
 • У випадку не своєчасної чи неповної оплати вартості сертифікату, Учасник іспиту – самостійно вчиняє дії щодо отримання оригіналу такого сертифікату ( у т.ч. самостійної сплати мита за його отримання).
 • Особи, котрі не можуть з’явитись на іспит з причин незалежних від ТОВ ЮНЕКО ГРУП, повинні звернутися з письмовою заявою про повернення коштів оплачених за іспит. Повернення коштів здійснюється у розмірі 100%  за умови  надіслання заяви за 40 днів до іспиту та у розмірі 50% - за умови надіслання заяви за 30 днів до іспиту. Після надходження заяви менш як за 29 днів до іспиту – кошти не повертаються

 

Послуги з організації та проведення сертифікаційного іспиту ТОВ ЮНЕКО ГРУП надає шляхом приєднання до публічної оферти - Договору про участь у державному сертифікаційному іспиті з польської мови як іноземної

 

Договір  про участь у державному сертифікаційному іспиті з польської мови як іноземної

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНЕКО ГРУП", м. Луцьк, Україна, в особі директора Вєржбіцкі Марії Олександрівни, що діє на підставі Статуту Товариства та Рішення Міністра Науки і Вищої Освіти Польщі  Nr 4/DWM/2021, надалі  іменуються  Виконавець, з однієї сторони та фізична особа Замовник (тут і надалі під Замовником, мається на увазі особа, що складатиме іспит- Учасник іспиту або ж повноважний повнолітній представник зареєстрованого Учасника сертифікаційного іспиту), надалі спільно й окремо іменовані Сторони, уклали даний договір про наступне:

1.Предмет  Договору.

1.1.Галузеві терміни та визначення, застосовувані в даному договорі трактуються у відповідності до норм польського та українського законодавства.

1.2. Виконавець зобов’язується забезпечити надання комплексу послуг щодо здачі державного сертифікаційного іспиту з польської мови (надалі – ДСІ) на рівнях та у термінах, що оприлюднені на сайті Виконавця http://unekostudy.com/ у розділі ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ  з дотриманням правил проведення таких іспитів регламентованих законодавством Республіки Польща, а Замовник зобов’язується  прийняти та оплатити даний комплекс послуг.

1.2.1.Здійснення Замовником/Учасником іспиту оплати за цим договором засвідчує факт:

 • укладення Акту приєднання до цього договору;
 • ознайомлення з правилами та  структурою проведення ДСІ,  іншою інформацією, що розміщується на сайті  http://unekostudy.com/ у розділі ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ;
 • надання згоди на обробку персональних даних Замовника та/або Учасника іспиту у відповідності до норм українського, польського законодавства та норм ЄС, у тому числі на передачу таких даних третім особам – державним органам Польщі (Паньствовій Комісії, Міністерству Науки і Вищої Освіти).

2. Вартість договору та порядок розрахунків.

2.1.Вартість Договору складає:

2.1.1. гривневий  еквівалент  курсу продажу Приватбанку  у розмірі 90 євро на дату платежу для учасника іспиту від 14 до 17 років на рівні В1 та рівні В2, що підлягає оплаті протягом п’яти днів, з дня отримання підтвердження про реєстрацію, надіслану на емейл Учасника вказаний у заповненому онлайн формулярі.

2.1.2. гривневий  еквівалент  курсу продажу Приватбанку  у розмірі 150 євро на дату платежу для учасника іспиту від 18  років на рівні В1 та рівні В2, що підлягає оплаті протягом п’яти днів, з дня отримання підтвердження про реєстрацію, надіслану на емейл Учасника вказаний у заповненому онлайн формулярі.

2.1.3. гривневий  еквівалент   курсу продажу Приватбанку  у розмірі 20 євро на дату платежу, що підлягає оплаті протягом п’яти днів, з дня отримання позитивного результату Учасником про складення ДСІ, надісланого на емейл Учасника вказаний у заповненому онлайн формулярі.

2.1.4.Замовник не може одночасно здійснити оплати визначені п.2.1.1. та 2.1.2.

2.1.4. Реквізити для здійснення платежу:

2.1.4.1.Отримувач: ТОВ «ЮНЕКО ГРУП», Код  ЄДРПОУ  38339459;  Р.Р.: UA74 303440 00000 26005055503829у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Волинська філія, МФО 303440, а у випадку переказу за кордону (валютою євро) виключно для неризидентів України (тобто тих осіб, що понад 180 днів у рік постійно перебувають на території Польщі чи іншої іноземної країни)company Name: UNEKO GROUP LLC, company address: ul. Wynnyczenki 65,of 22, 43006 m. Lutsk,  Ukraine, аccount Number/IBAN Code: UA763034400000026008055502333, name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”,1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE, Bank SWIFT Code: PBANUA2X

2.1.4.2.Призначення платежу :

 • для платежу згідно п. 2.1.1. та 2.1.2.цього Договору, вказується ДСІ/ рівень іспиту/Прізвище та ім’я учасника іспиту;
 • для платежу згідно п. 2.1.3.цього Договору,  вказується: Сертифікат/ рівень іспиту/Прізвище та ім’я учасника іспиту.

2.1.5. У випадку не своєчасної чи неповної оплати Замовником вартості ДСІ згідно п. 2.1.1. та п.2.1.2. даного Договору, Учасник вважається не зареєстрованим на здачу ДСІ.

2.1.6. У випадку не своєчасної чи неповної оплати Замовником, вартості сертифікату згідно п. 2.1.3 даного Договору, Учасник/Замовник – самостійно вчиняє дії щодо отримання оригіналу такого сертифікату ( у т.ч. самостійної сплати мита за його отримання).

2.1.7. Особи, котрі не можуть з’явитись на іспит з причин незалежних від ТОВ ЮНЕКО ГРУП, повинні звернутися з письмовою заявою про повернення коштів оплачених за іспит. Повернення коштів здійснюється у розмірі 100%  за умови  надіслання заяви за 40 днів до іспиту та у розмірі 50% - за умови надіслання заяви за 30 днів до іспиту. Після надходження заяви менш як за 29 днів до іспиту – кошти не повертаються.

3. Обов'язки  та Права Сторін.  Сторони погоджують, що своєчасно та в повному обсязі виконуватимуть взяті на себе зобов’язання, що виникають з умов Даного договору  та користуватимуться належними їм правами у відповідності до умов чинного Законодавства Польщі та України.

4. Відповідальність Сторін. При невиконанні або неналежному виконанні зобов`язань щодо цього Договору, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

5. Заключні положення.

5.1. За правильність наданих/оприлюднених/заповнених документів та іншої інформації відповідальність несе Сторона, що надала/здійснила  дану інформацію/дії.

5.2. Даний Договір набуває чинності та вважається прийнятим Замовником у момент здійснення платежу за ДСІ та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

5.3. Підтвердженням факту повного виконання зобов’язань зі сторони  Виконавця є передання Замовнику результатів ДСІ та сертифікату, що підтверджує успішну здачу такого ДСІ

5.4. Із всіх питань, неурегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

 

 

 

 Якщо Ви плануєте здавати державний сертифікаційний іспит, для Вас корисною стане наступна інформація: 

 

 

 

ТОВ ЮНЕКО ГРУП
вул.Винниченка 65, офіс 22,
м. Луцьк, Україна 43000
+38 0997956771
+38 0961229070
+38 0934348805