Запрошуємо на курси польської мови дітей, майбутніх абітурієнтів та дорослих!
Ukrainian English German Polish Russian

ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ

          Якщо Вас цікавить швидке вивчення комунікативного рівня польської мови -  наприклад для відвідування дітей, що навчаються у Польщі, або ж Ви плануєте працювати у Польщі , чи просто здійснювати туристичні/закупівельні поїздки - тоді  курс "Польська мова для дорослих" на рівні А1 - А2 саме для Вас!  Адже при мінімумі годин - особлива увагу викладачі ТОВ ЮНЕКО ГРУП  приділяють практичному використанню мови  - вільному спілкуванні. Однак, якщо ж Ви плануєте переїзд до Польщі з метою працевлаштування, ведення власного бізнесу та/або  отримання карту сталого побуту - тоді варто вивчати польську мову на рівень В1!

         Не залежно від цілі, яку Ви ставите перед собою вивчаючи мову, Ми- запрошуємо Вас вивчати польську мову у ТОВ ЮНЕКО ГРУП, відтепер Ліцензовоної мовної школи, - Рішення Польського Міністра Науки  і Вищої Освіти 4/DWM/2021 та Nr 41/DWM/2022

        Даний курс польської мови розрахований  на дорослих, та відбувається за Програмою погодженою  Міністерством Науки і Вищої Освіти Польщі та Державною Комісією зі справ підтвердження  польської мови (Państwowa Komisja).       

         По завершенню навчання, ТОВ ЮНЕКО ГРУП проводить державний сертифікаційний іспит, з польської мови як іноземної на рівні В1. Іспит відбувається за участі Головного Екзаменатора з Державної Комісії Республіки Польща та Наших Викладачів, що акредитовані польським Міністерством Науки і Вищої Освіти та уповноважені приймати такі державні сертифікаційні іспити!

         Програма "Польська мова для дорослих" включає у себе вивчення польської мови на наступних рівнях:

 • від 0 до А2
 • від А2 до В1

         Перед початком курсу, викладачі ТОВ ЮНЕКО ГРУП:

 • узгоджують графік проведення занять
 • здійснюють перевірку рівня володіння польською мовою

ПРО ПРОГРАМУ  ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ
             серпень, вересень, жовтень (по мірі формування груп)

ФОРМА ЗАНЯТЬ 

наочно, у офісі ТОВ ЮНЕКО ГРУП по вул. Винниченка 65 №22, м. Луцьк 

.
он-лайн, якщо швидкість вашого інтернету рівна або більше 2 МБіт/с.
 СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ
 • граматика польської мови
 • лексика  польської мови
 • розмовна мова 
 • письмо
 • підготовка до державного сертифікаційного іспиту на рівень В1
 КІЛЬКІСТЬ ЗАНЯТЬ НА ТИЖДЕНЬ                  від 2 до 3 раз на тиждень
          ТРИВАЛІСТЬ ОДНОГО ЗАНЯТТЯ        
    60 хвилин
 ВАРТІСТЬ ОДНОГО ЗАНЯТТЯ  
 • 180 грн (3 - 5 осіб)
 • 230 грн (2 особи)
 • від 300 грн до 400 грн (індивідуальні заняття)
 ОПЛАТА ЗА ЗАНЯТТЯ

  авансовим платежем  у кінці місяця

галочка  у кінці місяця, згідно кількості проведених занять
 ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ


               від 8 місяців до  1.5 року.

               Програма охоплює 160 годин, з яких: від 0 до А2 – 80 годин, від А2 до В1 – 80 годин

             якщо по завершенню вивчення певного рівня, слухач засвоїв матеріал у повній мірі,  він освоює вищий рівень, у протилежному ж випадку, продовжується робота над зміцненням знань дійсного рівня

  ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
 забезпечуємо підручниками  та матеріалами, що спеціально розроблені нашими викладачами за даною Програмою навчання (без додаткової оплати)
щомісячний моніторинг успішності
 КАНІКУЛИ              червень, липень, серпень (за погодженням)
  ПО ЗАКІНЧЕННЮ 
Сертифікат з польської мови як іноземної (Certyfikat Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego), виданий  Державною Комісією зі справ підтвердження  польської мови (Państwowa Komisja) на підставі проведеного іспиту у ТОВ ЮНЕКО ГРУП*
 Сертифікат про закінчення курсу ТОВ ЮНЕКО ГРУП

        

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ ОНЛАЙН  НА КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ 

 деталі за телефонами: +38 (066) 88 55 659, +38 (096) 122 90 70

 

Освітні послуги з вивчення іноземної мови/ підготовки до сертифікаційного іспиту, ТОВ ЮНЕКО ГРУП надає шляхом приєднання до публічної оферти - Договору про надання послуг із вивчення іноземної мови 

Договір публічної оферти про надання послуг із вивчення польської мови та підготовки до сертифікаційного іспиту

за ПРОГРАМОЮ ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ

 

     ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЮНЕКО ГРУП”, м. Луцьк, Україна, надалі іменується Виконавець, в особі директора Вєржбіцкі Марії Олександрівни, що діє на підставі Статуту Товариства,   з однієї сторони та фізична особа Замовник (тут і надалі під Замовником, мається на увазі Слухач ПРОГРАМИ), яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору публічної оферти, надалі спільно й окремо іменовані Сторони, керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

§1.Предмет Договору

 1. Галузеві терміни та визначення, застосовувані в даному договорі трактуються у відповідності до норм українського законодавства, за винятком підготовки до сертифікаційного іспиту (застосовуються у тому числі норми польського законодавства, або законодавства країни за яким проводиться іспит).
 2. Предметом договору є надання Виконавцем комплексу послуг у кількості та тривалістю визначеному на сторінці даного сайту unekostudy.com у розділі "КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ", що спрямовані на освоєння Слухачем обраного рівня володіння та оплата Замовником даних послуг на умовах визначеним цим договором та Актом приєднання до такого Договору публічної оферти.
 3. Послуги надаються Слухачам у приміщені Виконавця за адресою вул. Винниченка 65, оф.22 у визначений Виконавцем та погоджений Замовником час та /або проведенням онлайн  занять. Заняття проводяться у міні групах (3 - 5 осіб), для 2 осіб та індивідуальні.
 4. Навчальні матеріали згідно програми входять у вартість обраного курсу та не підлягають додатковій оплаті.
 5. У вартість курсу не включено встановлені платежі та мита, що пов"язані зі   здачею сертифікаційних іспитів та отриманням сертифікатів.
 6. Договір вважається укладеним з моменту підписання Акту приєднання до публічної оферти .
 7. Одночасно з приєднанням до цього Договору Замовник/Слухач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що пов’язані з його виконанням, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

§2.Права та обов’язки Сторін

 1. Виконавець зобов’язується провести тестування Слухача перед початком надання послуг; своєчасно та у відповідності до розкладу та Програми проводити заняття у міні групах або ж індивідуально.
 2. Виконавець має право: змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника та/ або Слухача/учня; змінювати групу викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання; відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються або у разі наявності у Замовника перед Виконавцем. заборгованості за надані послуги.
 3. Замовник/Слухач зобов’язується у повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються; дотримуватися/забезпечити дотримання Правил поведінки під час занять.
 4. Замовник/Слухач має право: користуватися Послугами Виконавця для вивчення мови відповідно до положень цього Договору; змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

§3.Порядок оплати послуг

 1. Послуги за даним договором підлягають оплаті шляхом: авансового платежу, або ж  згідно виставленого рахунку Виконавцем, відповідно до кількості проведених занятьу слухача/учня, не пізніше 03 числа наступного місяця, що слідує за датою виставлення такого рахунку- фактури.
 2. Реквізити Виконавця: ТОВ «ЮНЕКО ГРУП», Код  ЄДРПОУ  38339459  р/р  UA363052990000026009000801537 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Волинська філія, МФО 303440. У Призначенні платежу вказується прізвище, ім’я Слухача/учня  або ж номер рахунку- фактури
 3. У випадку, коли Замовник/Слухач побажав з обґрунтованих причин зупинити навчання після його початку, Виконавець зобов’язується здійснити повернення вартості сплаченого та ненаданого обсягу послуг, за винятком уже понесених видатків, протягом 30 днів з дати письмового звернення Замовника.
 4.  У разі пропуску Слухачем занять без поважних  причин, сплачені кошти за них не повертаються. У випадку ж  відсутності слухача з поважної причини – йому надаються усі навчальні матеріали, що стосуються пропущеного заняття для самостійної роботи, та додаткових 15 хв для індивідуальної роботи з викладачем.

§4.Відповідальність Сторін

 1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов`язань щодо цього Договору, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

§5. Заключні положення
 За правильність наданих/оприлюднених/заповнених документів та іншої інформації відповідальність несе Сторона, що надала/здійснила  дану інформацію/дії.
Даний Договір набуває чинності та вважається прийнятим Замовником у момент здійснення платежу та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
 Із всіх питань, неврегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

 

 

ТОВ ЮНЕКО ГРУП
вул.Винниченка 65, офіс 22,
м. Луцьк, Україна 43006
+38 0997956771
+38 0961229070
+38 0934348805