Запрошуємо на курси польської мови дітей, майбутніх абітурієнтів та дорослих!
Ukrainian English German Polish Russian

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

АНГЛІЙСЬКА МОВА  ДЛЯ ДІТЕЙ (10-12 р.)

Курси  англійської мови проводяться для дітей віком від 10 до 12 років від  "0" до рівня "А1/А2"

 • двічі на тиждень по 60 хв;
 • міні групи (до 5-и осіб)
 • професійні викладачі
 • місце проведення курсів: м. Луцьк, вул. Винниченка 65 (центр міста), оф. 22

Вартість одного заняття (60 хв) – 150 грн або  1100 грн у місяць (вісім занять).

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ МОЛОДІ (учнів 10-11 класів)

Курси  англійської мови проводяться для молоді (учнів 10 -11 класів та учнів 8-9 класів) з метою продовження навчання у  вищих навчальних закладах ЄС та або отримання міжнародного сертифікату з англійської  мови TOEFL-87 +; IELTS-5.5; FCE-A, B, C … на базі уповноважених центрів

 • двічі на тиждень по 60 або 90хв;
 • міні групи (до 5-и осіб) парні заняття, індивідуальні заняття;
 • професійні викладачі;
 • мовні клуби/тематичні заходи.
 • місце проведення занять - м.Луцьк, вул. Винниченка 65, оф.22. (центр міста)

6 місяців та 2 тижні ( 52 години).

Група від 3 до 6

два рази на тиждень по 90 хвилин

170 грн/заняття
1360/місяць

Група від 3 до 6

два рази на тиждень по 60 хвилин

125 грн/заняття
1000/місяць

Парні заняття

два рази на тиждень по 90 хвилин

200 грн/заняття
1600/місяць

Парні заняття

два рази на тиждень по 60 хвилин

165 грн/заняття
1320/місяць

Індивідуальні заняття

заняття 90 хвилин, розклад за домовленістю

270 грн/заняття

Індивідуальні заняття

заняття 60 хвилин, розклад за домовленістю

225 грн/заняття

Індивідуальні заняття по Скайп

заняття 90 хвилин, розклад за домовленістю

270 грн/заняття

Індивідуальні заняття по Скайп

заняття 60 хвилин, розклад за домовленістю

225 грн/заняття

Парні заняття по Скайп

заняття 90 хвилин, розклад за домовленістю

200 грн/заняття

Парні заняття по Скайп

заняття 60 хвилин, розклад за домовленістю

165 грн/заняття

 

 

Освітні послуги з вивчення іноземної мови/ підготовки до сертифікаційного іспиту, ТОВ ЮНЕКО ГРУП надає шляхом приєднання до публічної оферти - Договору про надання послуг із вивчення іноземної мови 

Договір про надання послуг із вивчення іноземної мови

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНЕКО ГРУП", м. Луцьк, Україна, надалі іменується Виконавець, в особі директора Вєржбіцкі Марії Олександрівни, що діє на підставі Статуту Товариства, з однієї сторони та фізична особа Замовник (тут і надалі під Замовником, мається на увазі Слухач курсів вивчення польської або англійської мови та/або підготовки до сертифікаційного іспиту, а у випадку неповноліття такого слухача- його повноважний повнолітній представник), яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору публічної оферти, надалі спільно й окремо іменовані Сторони, керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

  1. Предмет Договору.

Галузеві терміни та визначення, застосовувані в даному договорі трактуються у відповідності до норм українського законодавства, за винятком підготовки до сертифікаційного іспиту (застосовуються у тому числі норми польського законодавства, або законодавства країни за яким проводиться іспит).
1.1. Предметом договору є надання Виконавцем комплексу послуг у кількості та тривалістю визначеному на сайті uneko.com.ua у розділі «Мовні Курси, що спрямовані на освоєння Слухачем обраного рівня володіння та оплата Замовником даних послуг на умовах визначеним цим договором та розміром оприлюдненим на сайті uneko.com.ua у розділі «Мовні Курси»
1.2. Послуги надаються Слухачам у приміщені Виконавця за адресою вул. Винниченка 65, оф.22 у визначений Виконавцем та погоджений Замовником час або шляхом онлайн шляхом їх проведення у міні групах – до шести осіб або індивідуально.
1.2.1.Навчальні матеріали згідно програми входять у вартість обраного курсу та не підлягають додатковій оплаті.
1.2.1.1. У вартість курсу не включено встановлені розміри мита за здачу сертифікаційних іспитів та отримання сертифікатів.
1.3. Договір вважається укладеним з моменту відвідування Слухачем першого заняття, або ж оплати Замовником авансового платежу, згідно п.3 даного Договору. Одночасно з приєднанням до цього Договору Замовник/Слухач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що пов’язані з його виконанням, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

  1. Права та обов’язки Сторін

2.1. Виконавець зобов’язується провести тестування Слухача перед початком надання послуг; своєчасно та у відповідності до розкладу та програми проводити заняття у міні групах або ж індивідуально.
2.2. Виконавець має право: змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника;змінювати групу викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання; відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються або у разі наявності у Замовника перед Виконавцем. заборгованості за надані послуги.
2.3. Замовник/Слухач зобов’язується у повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються; дотримуватися/забезпечити дотримання Правил поведінки під час занять.
2.4. Замовник/Слухач має право: користуватися Послугами Виконавця для вивчення мови відповідно до положень цього Договору; змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

3.Порядок оплати послуг
3.1.Послуги за даним договором підлягають оплаті шляхом внесення авансового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця у сумі щомісячного платежу або ж вартості повного курсу, що визначена на сайті uneko.com.ua у розділі «Мовні Курси» відповідного рівня за наступними реквізитами:
Отримувач: ТОВ «ЮНЕКО ГРУП», Код ЄДРПОУ 38339459; Р.Р.: 26005055503829 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Волинська філія, МФО 303440
Призначення: вказується прізвище, ім’я Слухача та найменування курсу . Наприклад Іванов І.П , англійська мова для сертифікату В2
3.2. На вимогу Замовника, Виконавцем надається відповідний рахунок та/або Акт наданих послуг.
3.3.У випадку, коли Замовник/Слухач побажав з обґрунтованих причин зупинити навчання після його початку, Виконавець зобов'язується здійснити повернення вартості сплаченого та ненаданого обсягу послуг, за винятком уже понесених видатків протягом 30 днів з дати письмового звернення Замовника.
3.4. У разі пропуску Слухачем занять без поважних причин сплачені кошти за них не повертаються. У випадку ж відсутності слухача з поважної причини – йому надаються усі навчальні матеріали, що стосуються пропущеного заняття для самостійної роботи, та додаткових 15 хв для індивідуальної роботи з викладачем.
3.5. Винятком щодо суми щомісячного платежу або ж вартості повного курсу є індивідуальні заняття. Година індивідуального заняття вартує 180 грн, якщо інше не визначене на сайті Виконавця uneko.com.ua або не погоджено Сторонами у робочому порядку.

4.Відповідальність Сторін. При невиконанні або неналежному виконанні зобов`язань щодо цього Договору, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

5. Заключні положення.
5.1. За правильність наданих/оприлюднених/заповнених документів та іншої інформації відповідальність несе Сторона, що надала/здійснила дану інформацію/дії.
5.2. Даний Договір набуває чинності та вважається прийнятим Замовником у момент здійснення платежу та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
5.3. Із всіх питань, неврегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

 

ТОВ ЮНЕКО ГРУП
вул.Винниченка 65, офіс 22,
м. Луцьк, Україна 43000
+38 0997956771
+38 0961229070
+38 0934348805