Планована дата державного іспиту з польської мови для дітей та молоді 27 - 28 березня 2021 року.
Ukrainian English German Polish Russian

УВАГА! Реєстрація на іспит 07-08.03.2020р. ЗАКІНЧЕНА!

Formularz zgłoszeniowy Egzamin certyfikatowy
z języka polskiego jako obcego
Łucka Specjalizowana Szkoła I-III stopnia Nr 1
Łuckiej Rady Miejskiej Obwodu Wołyńskiego

Dane osobowe

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji

Dane egzaminu