УВАГА! Реєстрація на іспит 07-08.03.2020р. ЗАКІНЧЕНА!
Ukrainian English German Polish Russian

ПРО ВИЩУ ОСВІТУ В ПОЛЬЩІ

 

Вища освіта у Польщі це :

професійний рівень викладання, ознайомлення з останніми досягненнями в науці, бізнесі, практиці та суспільному житті;*

- освоєння спеціальності  польською та∕або англійською мовами;

- проходження практики та стажування у Європейському  Союзі,  участь у програмах обміну (SOCRATES – ERASMUS, ERASMUS +,  CEEPUS, COPERNICUS  та ін…);

різноманітні стипендіальні програми (наукові, соціальні, ректорські, спортивні…)

відсутність «неофіційних платежів» при вступі  до навчального закладу та під час навчання;

- можливість безкоштовного навчання для власників карти поляка та учасників  спеціальних  програм;

диплом міжнародного рівня та європейська перспектива працевлаштування.

Система вищої  освіти  включає наступні освітньо-кваліфікаційні рівні (ступені):

· БАКАЛАВР   - тривалістю навчання 3р. (6 семестрів);
· ІНЖЕНЕР  – тривалістю навчання 3.5р- 4р. (7-8 семестрів);
· МАГІСТР-  тривалістю навчання 2р. (4 семестри) – на базі бакалавра, або ж 5р. (10 семестрів) для неподільного напряму.

   Формами  навчання у польських університетах є :

  • стаціонар (заняття тривають з понеділка по п’ятницю);
  • заочне (заняття проводяться у суботу та неділю та, як правило 2 -чі (3-чі) на місяць);
  • дистанційне (порядок проведення занять визначається індивідуально ВНЗ);
  • вечірнє (заняття тривають з понеділка по п’ятницю та розпочинаються після 16.00) вихідні дні.

   Освітній процес реалізується у формі лекцій, семінарів, практичних та лабораторних занять, конференцій. Найбільш поширена система оцінювання  відбувається за шкалою від  2-ох  до 5 (6)-ти балів.

   Навчальний рік складається з двох семестрів:  

  • зимовий семестр, що розпочинається з 1-го жовтня та закінчується усередині лютого (включає: 15 тижнів навчання, різдвяні канікули, зимову сесію і зимові канікули);
  • літній семестр, що розпочинається з середини лютого та триває до 30 вересня ( включає: 15 тижнів навчання, іспити літньої сесії  та  три місяці  канікул).

Абітурієнти можуть вступати до Польських ВНЗ двічі на рік.

*Приєднання Польщі до Болонського процесу у 1999р. сприяло:

застосуванню у навчальному процесі норм загальноєвропейської схеми  ECTS Європейської Кредитної Системи з ціллю порівняння рівня освіти студентів по їх учбових напрямах;

відповідності освіти Міжнародним нормам класифікації освіти (ISCED);

- впровадженню програм міжнародного обміну студентами.

Гарантією якості освітнього процесу, що відповідає міжнародним стандартам та вимогам (у тому числі ENQA)   на державному рівні є Польський Державний Акредитаційний Комітет (Państwowa Komisja Akredytacyjna), що працює  з січня 2002 року. Ним здійснюється перевірка і контроль стандартів освіти у вищих учбових закладах, вносяться рекомендації щодо  поліпшення освітніх стандартів, та здійснюється співпраця з акредитаційними комітетами в інших країнах.